Ledare

Anders Blanck:
Vi måste bevara patentskyddet 

Att avskaffa patent på vacciner mot covid-19 kommer inte att ge bättre tillgång till vacciner. Sverige måste fortsätta stå upp för patentskyddet.


Riksrevisionen: Ny modell behövs för särläkemedel 

Det måste bli lättare för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att subventionera vissa dyra men effektiva läkemedel mot svåra sjukdomar, slår Riksrevisionen fast i en ny granskning. Som det är idag riskerar patienter att nekas en ny läkemedelsbehandling trots att den har god effekt.


TLV vill se betalning efter utfall

Utfallsbaserade betalningsmodeller ger bästa lösningen för att främja införandet av precisionsmedicin och ATMP. Det anser TLV, som i en rapport till regeringen ser utmaningar med en modell där delar av ersättningen bestäms långt efter behandlingstillfället. Lif efterlyser fler konkreta lösningar i stället för fortsatta utredningar.


Vacciner i kristid kan säkras

Sveriges möjlighet att bli självförsörjande på vaccin är låg. Men staten kan genom partnerskap med läkemedelsbranschen ta fram affärsmodeller och samverkansöverenskommelser som säkrar resurser för vaccinproduktion i kristid, enligt en rapport från Vinnova.


Håll koll


God och nära vård för barn och unga

Barn och unga som mår dåligt ska snabbt kunna få hjälp att träffa en läkare, psykolog eller kurator inom primärvården. Det fastslås i ett delbetänkande från tredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen föreslår att hälso- och sjukvårdens ansvar för att främja hälsa och förebygga ohälsa ska förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen. Det handlar bland annat om att följa upp barns fysiska och psykiska hälsa och att erbjuda stöd till föräldrar.