Varför blir det allt svårare att få bostadsanpassning?

Svensk Bostadsanpassning bjuder in:

Varför blir det allt svårare att få bostadsanpassning? Är det den nya lagen, ändrad tillämpning eller kommunal spariver?

 

 

 

Bostadsanpassning är en insats som i enlighet med FN:s funktionsrättskonvention skapar förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att kunna välja var man vill bo, kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt liv. Allt styrs av en lag – "Lagen om Bostadsanpassning".

Under de senaste åren har allt fler personer med funktionsnedsättningar och äldre vittnat om att bidrag för bostadsanpassning blivit krångligare att söka och svårare att få. Branschorganisationen Svensk Bostadsanpassning har granskat statistik från Boverket som visar att antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag i genomsnitt har sjunkit med 24 procent de senaste åren. I en del kommuner är nedgången så stor som 90 procent.

Vad beror detta på? Det har inte blivit färre personer som lever med en funktionsnedsättning. Det har inte blivit färre äldre – tvärtom. Nya hjälpmedel minskar inte behovet av bostadsanpassning. Nya bostäder har inte "byggt bort" behovet av bostadsanpassning.


Välkomna till ett seminarium/webinarium där vi belyser frågan och söker svaren på vad som hänt – och hur vi kan säkerställa att alla som behöver bostadsanpassning och kan få det.

Tid och plats
Zoom, 22 april, kl. 14:00-15:30

 

 

 

Inledning och bakgrund

  • Kjell Alenius styrelseledamot Svensk Bostadsanpassning summerar kort branschorganisationens rapport.
  • Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, redogör i korta drag om målet med lagen om Bostadsanpassning och förändringen av densamma.

Brukarperspektivet - panel kommenterar rapporten

  • Ida Kåhlin, Förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter
  • Åsa Schelin, Sveriges Allmännytta, expert på boendefrågor
  • Kristian Cornell, DHR, ombudsman med bland annat området bostadsanpassning.

Panelsamtal med företrädare för politiken och kommunerna

  • Lars Beckman, riksdagsledamot (M) Civilutskottet
  • Kommunernas bostadshandläggare representeras av Jenny Björnström, Ordförande FKBO  - yrkesorganisation för kommunala bostadsanpassningshandläggare

Fler namn kan tillkomma.

 

 

För mer information, kontakta: kjell.alenius@sakta.se, 072-522 2720.
Branschföreningens senaste rapport kan läsas på
www.bsba.se