Rehabkurs

Nu får Ni äntligen höra ifrån oss igen.  Tänk alla de aktiviteter som vi hade planerat och fått ställa in pga. restriktioner ang. Cove -19. Detta har känts tråkigt, men det är som det är och det var inte så vi tänkte att året skulle börja.

I Blekinge är det många som är med och bidrar i kampen mot smittan av coronaviruset. Vi vill framföra vårt engagerade och varma tack för allas insatser! Det var och en gör: det som du gör, eller inte gör, har betydelse. Din familj, din granne, din arbetsplats, din förening och barnens förening. Allas bidrag har betydelse.

Här kommer lite information om höstens tänkta aktivitet för Neuro Blekinge som kommer att inledas med en kurs på Valjeviken där programmet i år är utökat med en extra dag, för att skapa mera luft i programmet och för att ge ett lugnare tempo. Självklart så deltar du själv i det du vill och kan. Vi börjar den 28 augusti kl. 9.00 och avsluta den 30 augusti kl. 14.15.(se programmets innehåll i bifogad fil)

Den andra aktiviteten är Neurodagarna som vi kommer att hålla den 1--2 oktober 2020 tillsammans med Neuro Skåne. Rehabilitering är och har alltid varit en central fråga för vårt förbund. Därför har årets program som tema; rehabilitering och hjälpmedel och utgår i sitt upplägg bl.a. från Neurorapporten 2020. Det kommer att bli ett omväxlande program med flera prominenta talare men också möjligheter till gemenskap och samtal. (Se programmets innehåll i bifogad fil.) 

Då kan även här läsa mer om Neurodagen

Väl mött alla framöver och ha en så skön sommar som möjligt trots restriktioner om att vi måste hålla avstånd -för att skydda varandra mot coronaviruset (covid 19)

Hälsningar  

Styrelsen för Neuroförbundet (Neuro) Blekinge,