Neurokortegen

Mer info om eventet i sin helhet kommer senare.

Den 4 juli anordnar ordförande i Neuro Hässleholeholmsbygden en MC kortege i samarbete med Vulcan riders Sverige. Detta kommer ske i anslutning till Tydingesjöns camping utanför Broby och är till förmån för neurologiska diagnoser så som till exampel NMD, Epilepsi, MG, Parkinson, Stroke, Polyneuropati,ALS, Narkolepsi, MS och ryggmärgsskadade.

 

Såhär ser planeringen för dagen ut än så länge: 
* Det kommer kosta 150:- för medverkan i kortege och då ingår inträde till dans på kvällen.
* För dem som inte ska köra i motorcykelkortegen kommer det att finnas andra aktiviteter.
* Kortegen som ska köra tillsammans, samlas ca 8:00 på Tydinge camping.
* Själva Neurokortegen kommer ske mellan ca 10:00 - 12:00 från Tydinge till Hässleholm. 
* Danne Stråhed kommer finnas på plats och spela live i samband med lunchtiden vid 13:00. 
* Hela dagen kommer avslutas med dans som startar 19:00 för alla betalande. 
Kontakta Olof Hedberg för mer information
0739-464767