SOMMARLUNCH

SOMMARLUNCHEN

Hej alla medlemmar

Pga.Coronapandemin är vi tvingade att flytta fram sommarlunchen till senare i sommar vi återkommer senare med datum.