Styrelsen 2021

Ordförande:               Christer Svensson, 070-536 65 72
Vice ordförande:        Håkan Jansson
Kassör:                      Hans Gille, 070-638 00 55
Övriga i styrelsen:      Jörgen Modin, Jan-Erik Elmqvist, Roland Würgler, Eva-Lena Larsson   

Adj Sekreterare/kanslist:  Anna Gustafsson, 0735-730 440, måndag till fredag mellan 10:00-14:00