Styrelsen för Neuro Alingsås 2020

Ordförande:               Christer Svensson, 070-536 65 72
Vice ordförande:        Per Johansson
Kassör:                      Hans Gille, 070-638 00 55
Sekreterare/kanslist:  Anna Gustafsson, 0735-730 440, måndag till fredag mellan 10:00-14:00
Övriga i styrelsen:      Lisbeth Ingvarsson, Lena Johansson, Roland Würgler

Ersättare:                  Håkan Jansson