Onsdagspromenad i Nolhagaparken

Kl 11 samlas vi vi på parkeringen utanför Nolhagabadet

Varje onsdag träffas vi på parkeringen utanför Nolhagabadet och tar oss runt i Nolhagaparken under ca 1 timma.

Promenaden är tillgänglig och passar i princip alla

Vi avslutar med gemensam fika som var och en tar med efter eget önskemål