Styrelsesammanträde

Styrelsesammanträde måndagen den 25november kl. 16 00 i föreningslokalen på Storgatan 38 i Ulricehamn.( efter yogan )