Styrelsesammanträde

Styrelsesammanträde måndagen den 20 januari 2020 kl. 16 00 i föreningslokalen på Storgatan 38 i Ulricehamn.