Styrelsen 2019

Styrelsen för Neuro Ätradal, vald vid årsmötet 2019.

  • Ordförande Gert Björklund, tel: 0321 602 98, mobil: 0706 40 22 59,  gert.bjorklund@hotmail.com
  • Vice ordförande Lotta Knutsson, tel: 0321 750 49, mobil: 073 543 09 41, knutsson54@hotmail.com
  • Sekreterare Inger Claesson, tel. 033 27 43 56, mobil: 0706 46 91 56, claessoninger@hotmail.com
  • Kassör Claes Stjern
  • Ledamot Anita Alfredsson
  • Suppleant Lars Andersson
  • Suppleant Lotta Björklund
  • Suppleant Henrik Claesson
  • Suppleant Ulrika Larsson