Att leva med kronisk sjukdom . Identitetspåverkan och acceptans av fysisk och psykisk funktionsbegränsning . Inställt på grund av Coronapandemin

Att leva med kronisk sjukdom . Identitetspåverkan och acceptans av fysisk och psykisk funktionsbegränsning. Eva Berglund och Sven Jerner båda kuratorer vid SÄS .. Detta är inställt på grund av Coronapandemin.

Att leva med kronisk sjukdom.   Identitetspåverkan och acceptans av fysisk och psykisk funktionsbegränsning.

Eva Berglund och Sven Jerner informerar om hur det kan vara att leva med kronisk sjukdom. Båda arbetar som kuratorer vid Neurologen  på SÄS.     Föreläsarna avser att ge både ett behandlar-och patientperspektiv-

Återkommer när läget med Coronapandemin ändras

k