Att leva med kronisk sjukdom . Identitetspåverkan och acceptans av fysisk och psykisk funktionsbegränsning . Inställt pga.sjukdom . Programmet kommer i höst istället

Att leva med kronisk sjukdom . Identitetspåverkan och acceptans av fysisk och psykisk funktionsbegränsning. Eva Berglund och Sven Jerner båda kuratorer vid SÄS informerar onsdagen 4 mars kl.18 00 på Storgatan 38 Ulricehamn Inställt p.ga, sjukdom . kommer på Neurodagen i september istället

Att leva med kronisk sjukdom.   Identitetspåverkan och acceptans av fysisk och psykisk funktionsbegränsning.

Eva Berglund och Sven Jerner informerar om hur det kan vara att leva med kronisk sjukdom. Båda arbetar som kuratorer vid Neurologen  på SÄS.     Föreläsarna avser att ge både ett behandlar-och patientperspektiv-

Tid 4 mars kl. 18-19.30    plats . Storgatan 38 i Ulricehamn ( stora salen )

kaffeservering  ingen anmälan