Styrelse och kontaktpersoner 2018

Neuro Åsbobygden 2018.

  • Hans Emanuelsson, Ordförande, 070-321 01 29
  • Lisbeth Pettersson, Vice ordförande
  • Siv Wetterlöv, Sekreterare, 070-767 40 11
  • Eva Gustavsson, Kassör, 070-822 91 74, 076-182 31 49
  • Lydia Brejska, Studieorganisatör, 073-656 38 01
  • Ragnar Persson, Ledamot
  • Birgitta Emanuelsson, Suppleant

Diagnosombud Neuro Åsbobygden 2018

  • MS, Marianne Ferdinandsson, 0435-14228
  • Parkinsson
  • Stroke, Eva Gustavsson, 0435-711632