Ny logga, ny hemsida och nytt medlemssystem

Det har kommit in frågor från några enskilda medlemmar och föreningar angående vår nya logga, den nya hemsidan samt det nya medlemssystemet. Frågor som vi välkomnar, och vi tar gärna emot fler frågor som dyker upp under vårt gemensamma “byggprojekt” som handlar om att sätta neurologin på kartan.

Jag har nedan att gjort en sammanställning av de frågor som har kommit in till oss på kansliet. Om svaren inte räcker eller väcker fler frågor får ni gärna återkomma till mig på mobiltelefonnummer 076-0017018 eller max.ney@neuro.se.

Nya loggan. Neuro

Jag börjar med att besvara de frågor som berör nya loggan. Neuro.

Varför ny logga? Vi bytte ju bara för några år sedan.

För att fortsätta göra skillnad måste vi växa och nå ut till nya potentiella medlemmar och givare. För att göra det måste vi bli tydligare. Både i vad vi gör och hur vi presenterar oss. Vi uppdaterar logga och vårt bildspråk för att bli tydligare och för att visa på vårt fokus på neurologi.

I samband med uppdatering fanns det ett behov av att ta bort neuronen i o:et. Den var för otydlig och gav upphov till för många olika associationer. Många förstod inte vad den syftade på. Den tog bort fokuset från neuro och därmed neurologi. Att gå över till svart färg var att stärka vår trovärdighet som en partipolitisk obunden organisation. Något som är viktig för en ideell organisation. Vi skiljer oss jämfört med ett företag som per automatik uppfattas som partipolitisk obunden.
Att sätta neurologin på kartan kommer att ta tid. Men med ett tydligt mandat och uppdrag från kongressen 2017 finns det en stark grund att stå på. En tydlig logga är ett verktyg för att bygga vidare på den grunden och nå framgång. Därför valde vi att uppdatera loggan nu. Ju tidigare vi och omvärlden uppfattar fokuseringen på neurologi, desto bättre.

Varför svart logga?

Loggan Neuro är en del i den nya visuella manualen/grafiska profilen som vi har tagit fram. Den nya visuella manualen finns bifogat i denna extra impulsen och det kommer att informeras om den på kommande kunskapsdagar i maj och juni. Varför vi tidigare har valt att lyfta ut, i den nya visuella manualen, och separat informera om loggan Neuro beror på att vi gjorde bedömningen att den har störst påverkan på föreningslivets verksamhet.

I den nya visuella manualen finns det en ny färgpalett med tre nya komplementfärger som alla har hittat inspiration från kroppen – vi kallar dem artär, kapillär och ven. Dessa färger används för att skapa symboler och illustrationer som associeras med neurologi. För att tydligt lyfta fram vår logga bland de tre nya komplementfärgerna valde vi att loggan skulle vara svart.

Svart är också den färg som är lättast att få tillräcklig kontrast med mot olika bakgrunder. Detta underlättar för de som har synproblem.

Trovärdighet är vårt viktigaste värdeord. Det kan vi som oberoende organisation specialiserad på neurologi aldrig tumma på. Genom att välja den svarta färgen på den nya loggan signalerar vi Neuros partipolitiska obundenhet. Det är viktigt för den ideell organisationens trovärdighet. Företag, och andra branscher, uppfattas per automatik som partipolitiskt obundna och har därmed större frihet att välja färger på sin logga.

Den svarta färgen på loggan ger även en tyngd och signalerar seriositet. Två faktorer som stärker vårt gemensamma bygge att sätta neurologi på kartan.

Vad kostade det att ta fram nya loggan? Är det inte bättre att vi lägger pengar på verksamhet?

När vi valde att investera i framtiden, i en ny logga och visuell identitet, har vi hela tiden gjort strategiska val för att hålla kostnaderna nere. Allt från val av designbyrå till att lansera nya loggan när mycket av materialet med Neuroförbundets befintliga logga är på väg att ta slut.
Vi såg ett behov av en ny logga för att bättre kunna fokusera på neurologi. En viktig del i att stärka Neuros möjligheter att öka medlemsantalet och givare, att få in nya krafter som vill engagera sig samt stärka Neuros röst bland beslutsfattare.
Men det var aldrig ett behov till vilken kostnad som helst. Därför tog vi med de delar i Neuroförbundets logga och visuella identitet i framtagandet av de nya. Det var viktigt att tidigare investeringar kom till godo när vi valde att bygga den visuella identitet som ska stärka vårt gemensamma bygge att sätta neurologin på kartan.

Hur skall vi göra med trycksaker och annat material?

Vi vet att många föreningar har en ansträngd ekonomi. Föreningar får möjlighet att använda upp befintliga trycksaker och material. Det tog sin tid att gå från NHR och nyckelpigan till Neuroförbundet. Så vi räknar med att det kommer att ta tid att gå från den gamla loggan till den nya Neuro.

Föreningen kan som självständiga juridiska personer själva välja när ni vill börja använda den nya loggan. Vi heter fortfarande Neuroförbundet men vi har valt att kommunicera Neuro. Ett val som bygger på att kongressen 2017 och våra medlemmar vill att vi ska fokusera på neurologi.

Vi är väl medvetna om att det under en övergångsperiod kan uppstå förvirring. Men vi måste anpassa oss efter förbundets och föreningarnas ekonomiska förutsättningar. Som en del i att hålla kostnaderna nere vid byte till Neuro har förbundet valt ett lanseringsdatum när allt material med Neuroförbunds logga till stora delar är slut. Därför kommer allt material från Neuro nationellt att vara med den nya loggan från och med den 20 april och framåt.

När blev detta bestämt, missade jag något på kongressen?

Att vi ska börja kommuniceras Neuro är ett styrelsebeslut som fattades inför kongressen. Detta beslut informerades om inför och under kongressen. Ett nytt sätt att kommunicera som har efterfrågats av bland annat föreningar som vill att vi fokuserar på Neuro.

I slutet av januari fattade förbundsstyrelsen ett beslut om att uppdatera loggan och därmed anta den nya visuella identiteten. En viktig pusselbit för att fokusera på neurologi. Både på nationell- och föreningsnivå.

Eftersom valet att kommunicera Neuro är en kommunikationsinriktning och inte ett namnbyte behöver inte kongressen fatta beslut i frågan. Här ligger skillnaden från kongressen 2013. Eftersom vi då, kongressen 2013, valde att byta namn från Neurologiskt Handikappades Riksförbund till Neuroförbundet krävde det stadgeändringar. Och stadgeändringar fattar kongressen beslut om.

Det känns som detta har smugits fram

Denna synpunkt tar vi på allra största allvar. Om vi ska uppfattas som en trovärdig organisation, internt och externt, är transparens en central del. Därför har vi inför- och under kongressen informerat om den nya varumärkesplattformen med fokusering på Neuro. Målet med förändringen var att sätta neurologin på kartan. Vi informerade även på kongressen att föreningarna kommer att få nya loggor med Neuro + föreningsnamnet så fort som möjligt efter det att nya visuella manualen var antagen av styrelsen. Visuella manualen beslutades om på förbundsstyrelsemötet den 28 januari 2018.

Nya hemsidan. Neuro.se

Kommer all information att försvinna från föreningshemsidorna när vi nu byter hemsida?

Sidorna för föreningslivet kommer i stora drag ha samma struktur och information som idag. Utseende, design och färger kommer däremot att bli helt nytt och följa Neuros nya visuella identitet.

I samband med bytet av webbsida kommer vi flytta över all den information som känns aktuell och relevant. Vad som är ”aktuellt och relevant” kommer det att finnas många synpunkter kring. Så för att ingen ska känna att information bara försvinner, kommer gamla och nya webben att finnas parallellt under ett par månader. Den som vill flytta eller spara på äldre material (bilder etc.) kommer därmed kunna göra det efter eget önskemål.

När det gäller äldre föreningsmaterial som finns på nuvarande webben, kommer vi hjälpa till med flytt av det i början av juni. Hör av dig senast under maj månad 2018 om du vill ha hjälp med detta.

Kommer vi få utbildning om den nya hemsidan?

I samband med att nya hemsidan lanseras kommer vi erbjuda utbildning i det nya publiceringsverktyget (som i många delar är enklare än det tidigare, men samtidigt lite annorlunda). Utbildningarna är tänkta att hållas i Malmö, Göteborg, Norrköping och Stockholm. Vi återkommer med mer exakta datum och tider.
Vi kommer även tillhandahålla enkla manualer och instruktionsvideos. Samt support via mejl och telefon.

Nya medlemsregistret. NGO|PRO


Jag behöver utbildning

Självklart ska föreningslivet få utbildning i NGO|PRO. Medlemssystemet är en central del för att kunna bedriva föreningsaktivitet. Vi vill ge stöd till de föreningar som behöver stöd kring hur de ska använda de viktiga delarna i det nya medlemssystemet. Därför kommer vi erbjuda utbildningar i maj och juni samt under hösten.

Om ni redan nu har frågor kring hur medlemssystemet fungerar får ni gärna ringa Mia Källström på mobilnummer 076-0017021

Jag kan inte hantera att göra etiketter i Excel

Det finns en instruktion hur man går tillväga för att skriva ut etiketter i den manual vi tidigare har skickat ut. Om det inte fungerar, exempelvis på grund av det saknas Word eller Word är av en äldre modell, ska ni kontakta Mia så kan hon att ta fram etiketter i PDF-format och mejla till er.
Vi tittar nu på utveckling av funktioner i NGOPRO där det behövs. Vi återkommer när vi vet mer.

Nya medlemsregistret är att gå tillbaka i tiden

Vi har full förståelse för att ett nytt medlemssystem innebär förändringar och väcker frågor. Neuro valde att investera i ett nytt medlemssystem för att bättre kunna ta tillvara digitaliseringens fördelar. Enklare och billigare sätt för föreningarna att kunna kommunicera med sina medlemmar, bättre medlemsformulär och enklare att ge gåva var faktorer som också vägde tungt för att investera i NGO|PRO. Att NGO|PRO har lägre kostnad i drift och utveckling än liknande system på marknaden avgjorde valet.

Med detta sagt betyder det inte att NGO|PRO inte kommer utvecklas och bättre kunna tillgodose Neuros behov. Tvärtom, med era viktiga synpunkter och frågor kommer vi tillsammans bygga ett ännu bättre medlemssystem.

Tack för alla frågor och synpunkter. Vi ser fram emot er återkoppling när vi tillsammans sätter neurologin på kartan.

Allt gott!
Max Ney
Kommunikationschef Neuro
Mobil: 076–0017018
Mejl: max.ney@neuro.se