Utbildningsdag för valberedare

Du som är vald till ledamot i valberedningen har ett mycket viktigt uppdrag i din förening – kanske rent av det viktigaste. Därför bjuds du nu in till en utbildningsdag som syftar till att stärka dig i ditt uppdrag.

Under utbildningsdagen går vi igenom hela valberedningens process från att ni blivit valda på årsmötet/ombudsmötet, hur ni tar reda på vad styrelseuppdraget innebär, hur ni hittar kandidater och bedömer dessa till hur ni presenterar ert förslag för årsmötet/ombudsmötet.

Utbildningen riktar sig till dig som är vald som valberedare i en förening, länsförbund och distrikt inom Neuro.

Plats: Scandic Mölndal, Mölndal
Datum: Lördagen den 12 oktober 2019
Tid: 10.00 – 16.00, drop in fika från 09.30

Sista anmälningsdag är den 1 september.

Utbildningen är avgiftsfri. Resekostnader och ev övernattning bekostas av deltagaren alt förening.

För mer information vänligen kontakta PJ Tjärnberg på förbundskansliet, e-post pjt@neuro.se alt tfn 0760 017 037.