Neuropromenaden 22 - 30 augusti

I år satsar vi alla resurser digitalt. Den nya webben är i gång med syfte att ta in anmälningar och gåvor. Ni hittar den här: www.neuropromenaden.se

Vi ser att föreningslivet och företag är väldigt viktiga för Neuropromenaden – därför har vi tagit fram en lagfunktion. Vi rekommenderar varje förening att starta ett lag. Lagen kommer att placera sig i resultatlistan efter insamlade medel.

Vi har redan nu företag som kommer att starta lag och uppmana sina anställda att delta. Ett kul sätt att engagera företag som annars kanske brukar sponsra.

För frågor vänligen kontakta Jenny Höglund, insamlingsansvarig, tel 076-001 70 31