Neurologisk rehabilitering

Här hittar ni som förening material som kan vara till hjälp i ert arbete med att förbättra möjligheten till Neurologisk rehabilitering.

Ansökan om bidrag för opinionsbildning angående rehabilitering inför valet 2018

I enlighet med Neuroförbundets verksamhetsplan för år 2018 planerar förbundet att ge ett uttalat stöd till länsförbunden för att driva frågan om tillgång till rehabilitering. Dessutom omfattar stödet de lokalföreningar som omfattar ett län Blekinge, Kronoberg, Gotland och Jämtland/Härjedalen.

Varje län kommer att få sin rapport om hur medlemmarna upplever tillgången till rehabilitering inom sitt landsting/region. I rapporterna finns mycket bra information om exempelvis hur många som har rehabilitering, hur många som har en individuell rehabiliteringsplan, om man får information om rehabilitering och hur nöjd eller missnöjd man är.

För att möjliggöra att olika aktiviteter kan genomföras inför valet anslår Neurofonden medel som länsförbund och berörda lokalföreningar kan ansöka om bidrag från.

De aktiviteter som kan vara aktuella för bidrag är exempelvis konferenser, rundabordssamtal, uppvaktningar, torgmöten, debattartiklar, kampanjmaterial och liknande i syfte att påtala för politiker nödvändigheten av en för våra medlemmar så viktig behandling som väl fungerande rehabilitering är. Aktiviteten ska vara genomförd senast den 9 september.

Högsta belopp man kan få i bidrag är 30.000 kronor per aktivitet och varje länsförbund och berörd lokalförening kan få bidrag för högst två aktiviteter.

Ansökningstiden är avslutad!

Hämta rehabiliteringsfolder här