Neurofonden och ansökningsverktyg

Om ni har frågor och funderingar avseende bidrag från Neurofonden kontaktar ni
Mia Källström, tel: 0760-01 70 21, mejl: mia.kallstrom@neuro.se

 

Ansökan om Neurofonden för rekreation och rehabilitering 2023 - AVSLUTAD!

Riktlinjer för ansökningar från Neurofonden
Neurofondens styrelsemöte i februari 2022 togs beslut om att revidera riktlinjerna för ansökningarna från Neurofonden. Riktlinjerna är förtydligade med bland annat att ansökningar kan göras för:

  • Endast merkostnader för medhjälpare, föreläsare, lokalkostnad, busskostnad etc. och med ett maxbelopp.
  • Att varje förening eller län har ett maxantal ansökningar och med ett maxbelopp totalt.
  • Att rekvisitioner för alla ansökningar ska rekvireras senast den 31 december innevarande år.

Aktivitetsbidrag från Neurofonden 2022
Bidraget är från Neurofonden så fondens ändamålsparagraf måste följas. Det vill säga, att bidrag ska användas för rekreations- eller rehabiliteringsaktiviteter enligt fondens riktlinjer.

Ansökan kan göras när som helst under året via det digitala ansökningsverktyget. Varje förening och länsförbund kan dock endast ansöka en gång per kalenderår. Föreningar med över 1.000 medlemmar kan söka högst 30.000 kr och övriga 10.000 kr.
Tänk på att det är innevarande året man ansöker om bidrag för.

Observera att även länsförbund kan ansöka om Aktivitetsbidrag från Neurofonden. 

Neurofondens bidrag till föreningar och länsförbund år 2022
Under ansökningsperiod 15 augusti – 15 oktober inkom 148 ansökningar från föreningar och länsförbund. Det var liksom förra året fler ansökningar som avsåg rehabilitering än rekreation.

Totalt var det något färre ansökningar än året innan då pandemin pågick för fullt då flera aktiviteter tyvärr inte gick att genomföras. Men nu finns det en framtidstro att kunna träffas fysiskt igen eftersom många har vaccinerat sig och att Sverige har tagit bort restriktionerna.

Till föreningslivet tilldelades 2.000.000 kronor varav 500.000 kronor är reserverade för ansökningar om aktivitetsbidrag under 2022.

Nedan finner ni sammanställning av beviljade ansökningar samt blanketter för rekvisition och redovisning, dessa har också sänds ut till berörda via e-post.

Anders Ulffs Minne

Stiftelsen har till ändamål att främja ungdomars vård och fostran samt utbildning genom den verksamhet som bedrivs för personer som är medlemmar i Neuroförbundet och där företrädesvis åt personer yngre än 35 år.

Verksamheten skall vara anordnad eller initierad av organisation tillhörande Neuroförbundet.

Anslag och bidrag ur stiftelsen kan lämnas efter skriftlig ansökan. Anslag ur stiftelsen skall utnyttjas endast som komplement till andra bidragsmöjligheter och för de merkostnader som funktionsnedsättningen kan innebära.

Inga ansökningsperioder finns utan fondstyrelsen beslutar löpande under året. Redovisning av erhållna anslag skall ske senast tre månader efter genomförd aktivitet.

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet