Förbundskongress 2021 – 21 augusti-12 september

Tidsplan för Förbundskongressen 2021

21 aug kl 10.00-12.00   Start av förbundskongress, beslut av dagordning och funktionärer med mera
23 aug kl 08.00 - 28 aug kl 13.00   Påverkanstorgen är öppna för diskussion och yrkanden
31 aug kl 08.00 - 2 sept kl 16.00   Påverkanstorgen är öppna för rangordning av yrkanden
10 Sept kl 10.00 - 12 sept kl 13.00   Förbundskongress, invigning, plenumförhandlingar och val

 

Inbjudan till Neuroförbundets förbundskongress år 2021

- Tillsammans för ett bra liv -

Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande organ och blir av ombud från föreningarna. Alla föreningar har rätt till ett ombud vid kongressen, det totala antalet föreningar är 76. Det högsta antalet ombud är 108 och resterande ombud fördelar i förhållande till det sammanlagda antalet medlemmar i föreningarna och det högsta antalet ombud och förening kan ha är tre.

2021 års förbundskongress genomför digitalt

Med anledning av rådande pandemi planerar vi för att genomföra kongressen digitalt måste göra att delta är såväl ombud som observatörer, förbundsstyrelse, valberedning med flera, behöver ha erforderlig teknisk tillgång för att vara uppkopplad digitalt och kunna följa förhandlingarna, lämna yrkanden och rösta. Vi kommer sörja för att ha en god teknisk lösning och stöd för att genomföra kongressen liksom att vi har tester innan för att delta ska ska känna sig bekväma.

Ombud till förbundskongressen

Föreningarna ska på sina respektive årsmöten besluta om vem eller vilka som utser som ombud och vilka som är ersättare till dessa ombud på förbundskongressen. Ombudsbehörighet ska styrkas genom protokollsutdrag.

  • Ombud ska anmälas på anmälningsblankett eller anmälningsformulär senast den 3 maj 2021.
  • Motioner som behandlas på era årsmöten ska vara förbundet tillhanda senast 1 april 2021.
  • Nomineringar till förtroendeuppdrag ska vara valberedningen tillhanda senast 12 april 2021.

Kongresshandlingar skickas per post från förbundet till ombuden vecka 24. Löpande information kommer att finnas på föreningsservice på förbundets hemsida.

Ytterligare information ges av Caroline Kåhre, caroline.kahre@neuro.se eller 076-001 70 15, som håller i det praktiska efter att Roger Lindahl gått i pension.

Välkomna till förbundskongress år 2021!

Lise Lidbäck, förbundsordförande
Kristina Niemi, kanslichef

Uppdateringar

Uppdaterat 20210521

I de utmanande förutsättningar som finns i och med den pandemi som råder har det uppdagats vissa oklarheter kring val och anmälan av ombud till Neuroförbundets kongress 2021.

Vår förtroendevalda och vår auktoriserade revisor har efter granskning landat i att vi måste följa våra stadgar och välj att vi valde av ombud görs jag måste med förbundets och föreningarnas stadgar samt att vi följer de fastställda datum för anmälan mm.

För att ge samtliga föreningar möjlig att anmäla ombud och jag förekommande faller håller extra föreningsstämmor kommer anmälningstiden därför förlängas till den 20 juni.

Till dess behöver de föreningar som inte skickas i sina ombudsanmälningar tillsammans med protokoll från årsmötet alternativt protokollsutdrag från årsmötet att göra det. Vidare behöver de föreningar som inte valt ombud på sitt ordinarie årsmöte utlysa extra föreningsstämma, något som behöver även de föreningar som hänskjutit beslut till sin styrelse, då det inte är förenligt med förbundets och föreningarnas gällande stadgar.

Frågor kring detta kan antingen ställas till kongressen@neuro.se eller genom samtal till Neuroförbundets tillförordnade kongressgeneral Caroline Kåhre på telefon 08-677 70 10.

Observera att frågor kring detta endast kan hanteras genom dessa kanaler.

Kongresshandlingar planeras att sändas ut till Redan anmälda ombud under vecka 23. Skickade anmälda ombud kommer att få sina hantering under vecka 25.

Uppdaterat 20210429

Själva kongressen startar officiellt den 21 augusti med formaliafrågor, inom vi öppnar upp för påverkanstorg likt förra kongressen. Den stora invigningen blir dock först den 10 september med invigningstal av vår ordförande Lise Lidbäck och inbjudna gäster. Från och med den 1 juni kommer ombuden att ha möjlighet att se hur det kommer se ut på den digitala kongressen (via en testkongress) och bekanta sig med det. Den möjligheten finns sedan under hela tiden fram till att kongressen startar på riktigt. Och det kommer också erbjudas utbildningar, så att alla känner sig bekväma när kongressen väl drar i gång. Om ni har frågor eller funderingar kring kongressen, så är ni välkomna att kontakta Caroline Kåhre, caroline.kahre@neuro.se eller 076-001 70 15, som håller i det praktiska efter att Roger Lindahl gått i pension.

Uppdaterat 20210408

Tillägg av datum för kongressen Förbundskongressen genomförs den 10 - 12 september men jag syfte att underlätta förhandlingarna under årets digitala kongress planeras en extra dag då kongressen inleds och följs av arbetade i påverkanstorg. Preliminärt inleds kongressen den 21 eller 22 augusti då kongressen öppnas, val av mötesfunktionärer, mötets behörighet, röstlängd samt dag-och arbetsordning fastställs. Därefter öppnas Påverkanstorgen och håller öppna 23 - 29 augusti där ombud kan ta del av förbundsstyrelsens förslag och rörelse inom respektive område samt lägga nya yrkanden. Därefter sammanställs dessa för att ombuden mellan 2 - 4 september markerar de förslag och yrkanden man vill stödja. De förslag och yrkanden som får flest gillanden behandlas sedan i plenum på ordinarie kongressdagarna 10 - 12 september. Testning av verktyget Det digitala verktyget vi använder kommer att kunna bekanta sig med och testa mellan 1 juni - 20 augusti. Som ombud kommer du kunna logga in och testa i lugn och ro när som helst under testperioden. Samtidigt kommer vi att arrangera flera utbildningstillfällen för alla ska få möjlighet att testa de olika mötesfunktionerna inför deltagandet på kongressen. Anmälan av ombud och observatörer Senast den 3 maj ska ombud och observatörer vara anmälda och blankett för anmälan finner ni på föreningsservice. Vi kommer att ge ombud behörighet för att ta del av hantering, yttra sig och rösta medan observatörer endast kan ta del av hantering. Tidigare har ombud och observatörer haft olika deltagaravgifter men i år blir det kostnadsfritt.

 

Om ni har frågor eller funderingar kring kongressen, så är ni välkomna att kontakta Caroline Kåhre, caroline.kahre@neuro.se eller 076-001 70 15, som håller i det praktiska efter att Roger Lindahl gått i pension.