Extrakongress 5 - 17 september 2022

Vi har tillsammans gjort ett enormt arbete under de senaste åren. Nu är det dags att samlas och gemensamt fatta beslut som tar oss ännu närmare varandra och den framtid som vi vill ha. Det är stora frågor som nu ska avhandlas på vår digitala extrakongress och det ska vi ha respekt för samtidigt som vi lyfter blicken framåt. Vi tror att detta arbete som vi gjort tillsammans kommer att ta oss en bra bit framåt.

Vi kommer på den digitala extrakongressen lyfta frågor utifrån den gjorda organisationsöversynen, vilket kommer att inkludera stadgar och medlemsformer. Vi kommer tillsammans fatta kloka beslut som stakar ut en ny väg in i framtiden - mot ett Neuro.

Tidplan:
Måndagen den 5 september klockan 16.00 - Öppnande av extrakongressen 2022
Öppnandet av extrakongressen genomförs digitalt i kongressverktyget under måndagen den
5 september med start klockan 16.00.

Under öppnandet av extrakongressen kommer följande frågor att behandlas:

  • Kongressen öppnas
  • Val kongressfunktionärer
  • Fråga om kongressen blivit behörigen utlyst
  • Fastställande av dagordning och arbetsordning
  • Beslut av röstlängd

Tisdagen den 6 september till söndagen den 11 september - Möjlighet att lägga tilläggs- och ändringsyrkanden
Möjligheter för ombuden att lägga tilläggs- och ändringsyrkanden på förbundsstyrelsens förslag
(se handlingar nedan). För att anses som ett lagt yrkande ska formulär på hemsidan neuro.se/extrakongress2022 fyllas i.

Det är ej tillåtet att yrka något nytt som ej behandlas i förbundsstyrelsens förslag.

Observera att ni inte kan se yrkanden som andra har lagt under tiden 6 - 11/9.
Kongressen jobbar på att om möjligt dela inkommande yrkanden med ombuden före plenums start 17/9.

Lördagen den 17 september klockan 09.00 - Plenum öppnar
Plenum genomförs digitalt i kongressverktyget under lördagen den 17 september med start klockan 09.00.

För ytterligare information kontakta Caroline Kåhre, 076-001 70 15 eller caroline.kahre@neuro.se

Kongresshandlingar

                                                                                  

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet