Extra kongress 2022 - lördagen den 17 september

Vi har glädjen att bjuda in till Neuroförbundets extra förbundskongress den 17 september 2022!

Vi har tillsammans gjort ett enormt arbete under de senaste åren. Nu är det dags att samlas och gemensamt fatta beslut som tar oss ännu närmare varandra och den framtid som vi vill ha. Det är stora frågor som nu ska avhandlas på vår extrakongress och det ska vi ha respekt för samtidigt som vi lyfter blicken framåt. Vi tror att detta arbete som vi gjort tillsammans kommer att ta oss en bra bit framåt.

Vi kommer på extrakongressen lyfta frågor utifrån den gjorda organisationsöversynen, vilket kommer att inkludera stadgar och medlemsformer. Vi kommer tillsammans fatta kloka beslut som stakar ut en ny väg in i framtiden - mot ett Neuro.

2022 års extra förbundskongress genomförs digitalt
Med anledning av rådande pandemi planerar vi för att genomföra extrakongressen digitalt vilket innebär att deltagare såväl ombud som observatörer, förbundsstyrelse, valberedning med flera, behöver ha erforderlig teknisk tillgång för att vara uppkopplade digitalt och kunna följa förhandlingarna, lämna yrkanden och rösta. Det praktiska kommer skilja sig något från förra kongressen, då vi lyssnat på återkopplingen vi fick och försöker göra saker bättre.

Tidplanen
5 maj                   Sista anmälningsdag
Vecka 25             Kongresshandlingar ut till ombud
15 augusti           Testmöjligheter startar
5 september       Inledande förhandlingar digitalt, formaliafrågor
6-11 september   Påverkanstorg
17 september      Plenumförhandlingar

Ombud och observatörer till förbundskongressen
Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande organ och utgörs av ombud från föreningarna. Alla föreningar har rätt till ett ombud vid kongressen, det totala antalet föreningar är 75. Det högsta antalet ombud är 108 och resterande ombud fördelas i förhållande till det sammanlagda antalet medlemmar i föreningarna och det högsta antalet ombud en förening kan ha är tre. Ombudsfördelningen per förening finns att hämta nedan.

Utöver att skicka ombud, finns möjlighet att skicka observatörer till förbundskongressen. Dessa har ingen rösträtt men har möjligheten att ta del av handlingar, diskussioner och följa förhandlingarna.

Föreningarna ska på sina respektive årsmöten besluta om vem eller vilka som utses som ombud och vilka som är ersättare till dessa ombud på förbundskongressen. Ombudsbehörighet ska styrkas genom protokollsutdrag och bifogade mall som finns att hämta nedan kan användas.

Ombud och observatörer ska anmälas senast den 5 maj 2022.

Skicka anmälan till: Neuro, Box 4086, 171 04 Solna

Kongresshandlingar skickas per post från förbundet till ombuden vecka 25. Löpande information kommer att finnas på föreningsservice på förbundets hemsida. Ytterligare information ges av Caroline Kåhre, 076-001 70 15 eller caroline.kahre@neuro.se

Välkomna till extra förbundskongress år 2022!

 

Med vänliga hälsningar

Lise Lidbäck                       Kristina Niemi
Förbundsordförande        Kanslichef

                                                                                    

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet