Digitala kunskapsdagar 25 - 29 oktober

Välkommen till hösten digitala kunskapsdagar.

Under fem dagar i slutet av oktober genomför förbundet föreningsutbildning via Teams inom sju olika ämnesområden.

Ta chansen att anmäla er till de utbildningar som passar dig och er förening.
Sista anmälningsdag är onsdagen den 20 oktober.
Länk för inloggning sänds ut till anmälda deltagare några dagar innan respektive utbildning.

Utbildningarna genomförs enligt följande:

Måndagen 25 oktober kl 14.00 – 16.00

Att leda en förening inom Neuro
Här går vi igenom styrelsens uppdrag, förbundets stöd via föreningsservice samt viktiga datum att komma ihåg

Målgrupp: Styrelseledamöter i föreningar och länsförbund
Ansvarig: PJ Tjärnberg

Anmälan avslutad

....

Tisdag 26 oktober kl 10.00 – 12.00

Vårt medlemsregister, NGO-PRO
Här får ni möjlighet att ta del av de olika funktionerna i vårt medlemsregister

Målgrupp: Av förening och länsförbund utsedda medlemsansvariga
Ansvarig: Mia Källström

Anmälan avslutad

....

Tisdag 26 oktober kl 14.00 – 16.00

Medlemsrekrytering
Här går vi igenom Neuros nya medlemsrekryteringsstrategi samt får tips på hur ni i er förening kan arbeta aktivt med medlemsrekrytering

Målgrupp: Styrelseledamöter i föreningar och länsförbund
Ansvarig: Kristina Ackzén

Anmälan avslutad

....

Onsdag 27 oktober kl 10.00 – 12.00

GDPR och andra styrdokument
Här får ni veta mer om GDPR, våra policydokument samt övrigt som vi behöver förhålla oss till inom Neuro.

Målgrupp: Styrelseledamöter i föreningar och länsförbund
Ansvarig: Caroline Kåhre

Anmälan avslutad

....

Onsdag 27 oktober kl 14.00 – 16.00

Gåvor, testamenten och fonder
Här får ni vet mer om hur ni skall gå till väga när ni som förening får gåvor och testamenten samt hur ni förvaltar egna fonder.

Målgrupp: Styrelseledamöter i föreningar och länsförbund
Ansvarig: Caroline Kåhre

Anmälan avslutad

....

Torsdag 28 oktober kl 14.00 – 16.00

Råd och stöd via diagnos- och anhörigverksamhet
Här får ni vet mer om Neuros diagnos- och anhörigverksamhet samt på vilket sätt ni er förening kan utveckla er verksamhet.

Målgrupp: Styrelseledamöter i föreningar och länsförbund samt speciellt utsedda medlemmar
Ansvarig: Helene Landersten och Kristina Ackzén

Anmälan avslutad

....

Fredag 29 oktober kl 10.00 – 12.00

Att arbeta med påverkansarbete
Här får ni möjlighet att lära er mer om påverkansarbete samt på vilka sätt ni i er förening kan använda sociala medier.

Målgrupp: Styrelseledamöter i föreningar och länsförbund samt speciellt utsedda medlemmar
Ansvarig: Emma Södergren och Alfred Skogberg

Anmälan avslutad