Om Neuro Västra Götalands län

Vi är ett regionalt länsförbund för hela Västra Götaland.

Länsförbundet är ett samarbetsorgan för våra lokala föreningarna. Länet har ett samordningsansvar för den totala Neoroförbunds-verksamheten inom sitt geografiska område. Länets högsta beslutande organ är Ombudsmötet, vilket består av representanter från våra lokala föreningarna.

Länsförbundet är ett samarbetsorgan för våra lokala föreningarna. Länet har ett samordningsansvar för den totala Neoroförbunds-verksamheten inom sitt geografiska område. Länets högsta beslutande organ är Ombudsmötet, vilket består av representanter från våra lokala föreningarna.

Länsförbundets mål och uppgifter är:
- att bedriva aggitation för Neuroförbundet och dess mål
- att verka för medlemsanslutning
- att organisera lokala föreningar
-att lokalt bedriva det neurologiska opponitionsarbetet utifrån organisationens mål och inriktning

Våra lokala föreningarna inom länet är: Neuroförbundet- Alingsås,-Borås,-Göteborg,-Kaprifol, -Mark, -Måsen, -Norra Bohuslän,-Trollhättan/Vänersborg, -Uddevalla och -Ätradal.

Hjärtligt välkommen som medlem!