Neurorapporten 2015 - Västra Götaland

Jämfört med riket 2015, det vill säga hur resultatet skiljer sig i Västra Götaland från genomsnittet i landet.

I Västra Götaland är det lika många som säger att de ej har någon form av neurologisk rehabilitering, 38,6 % jämfört med riket 38,6 %.

Det är färre i Västra Götaland som har kontakt med sjukgymnast 27,9 % jämfört med riket 31,1 %, men fler som tränar själva 61,4 % jämfört med 57,2 %.

• I Västra Götaland anger ungefär färre än var fjärde att de fått tillräcklig information om neurologisk rehabilitering, 22,6 % jämfört med 33,4 % i riket.

• Västra Götaland har en låg siffra när man jämför andel som har en individuell rehabiliteringsplan 8,5 % jämfört med riket 12,8 %.

• 65,0 % av våra medlemmar i Västra Götaland län är ganska eller mycket missnöjda med den neurologiska rehabilitering de får vilket är fler än riket som stannar på 55,3 %.Jämfört med undersökningen 2007. Hur svaren på nämnda frågor har förändrats i undersökningen i Västra Götaland jämfört med år 2015.

•I Västra Götaland var det 40 % som sa att man ej hade rehabilitering år 2007. I år är det 38,6 % som säger att de ej har rehabilitering.

• År 2007 ansåg 35 % att de fått tillräcklig information om rehabilitering men nu svarar endast 22,6 % att de fått tillräcklig information.

• Andel som har en individuell rehabiliteringsplan har minskat från 14 % år 2007 till 8,5 % år 2015.

• 41 % av våra medlemmar i Västra Götaland var ganska eller mycket missnöjda med den neurologiska rehabilitering de fick och nu har den siffran stigit till 65,0 %. Särskilt att notera för er i Västra Götalands län.