Förtroendevalda 2018

Förtroendevalda i Neuroförbundet Västerås 2018.

Vi jobbar ihop som en arbetsgrupp. Vi har de roller som krävs för att vi ska få bidrag men annars har vi inget traditionellt styrelsearbete. Vi jobbar med de frågor som behövs men ser oss mer som en arbetsgrupp som jobbar med föreningens frågor och aktiviteter.

Vi har inget bemannat kansli i Västerås men har du någon fundering kontakta någon i styrelsen eller mejla Neuro Västerås.

  • Yvonne Waara, Ledamot (Ordförande)
  • Elsi-Marie Andreasson, Ledamot (Kassör), 073 763 61 84
  • Anna Bärneskär, Ledamot (vice ordförande), 073 752 56 13
  • Camilla Bohm Coleman, Ledamot (sekreterare)
  • Chatharina Wiklund, Ledamot, 076 402 91 30

 Anna Bärneskär, Kontaktperson för valberedning, 073 752 56 13