Pixabay

Vi uppmärksammar Strokedagen.

VF- Debatt 2019-05-14

Stroke eller slaganfall är olika namn på hjärnblödning eller blodpropp i hjärnan. Symtom som plötsligt uppstår i samband med en stroke kan vara förlamning, synstörningar, talsvårigheter, yrsel eller balansproblem. Orsaken till symtomen är att blodet inte når hjärncellerna, det är viktigt att snabbt få vård för att minimera skadorna i hjärnan.Vägen tillbaka till ett fungerande liv ställer stora krav på vården och en fungerande rehabilitering.

Läs vår ordförande Hans Hedströms  debatt inlägg i VF här.

Vill du veta mer om Stroke hittar du mer information här.

Innehållsansvarig: Micael Karlsson