Parkinsondagen

Vi uppmärksammar Parkinondagen

NWT-Debatt. Lättare vardag för alla med Parkinson

Ett multiprofessionellt team som ger människor med Parkinson förutsättningar att fungera så bra som möjligt och underlättar vardagen, skriver Hans Hedström och Lise Lidbäck.

Läs mer här

Parkinsons sjukdom finns över hela världen i ungefär samma utsträckning, 15 per 10 000 invånare har diagnosen. I Sverige lever cirka 20 000 personer med Parkinsons. Sjukdomen startar oftast efter 55 års ålder och det kan finnas ärftlig komponent.

Läs mer om Parkinsons sjukdom här.

 

Innehållsansvarig: Micael Karlsson