Alla nyheter

2019-09-13

Glöm inte att söka bostadstillägg.

169 000 personer i Sverige med rätt till bostadstillägg söker inte tillägget.

Läs mer

Ståuppföreställning

Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland bjuder in allmänheten till en ståuppföreställning

Läs mer

Östra tetern ger föreställningen Skuggsyskon

Detta är kanske höstens viktigaste kväll för dig som syskon… – men också för så många andra anhöriga.

Läs mer
2019-05-06

Vårdhandboken

Vårdhandboken.se innehåller 120 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Allt fler kommuner, landsting och regioner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken. Vårdhandboken a

Läs mer
2019-04-24

En översikt över ansvar och stödformer inom området funktionshinder

Läs mer
2019-04-11

Nyhetsbrev från Funktionsrätt Värmland

Läs mer
2019-03-28

Arbete

Om du har en funktionsnedsättning kan du få olika typer av stöd för att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden. .

Läs mer
2019-03-28

Bilstöd

Bilstöd är bidrag till dig som har en varaktig funktionsnedsättning och har stora svårigheter att förflytta dig eller att åka med allmänna kommunikationer. Här finner du information om hur det går till att ansöka.

Läs mer
2019-03-02

Bostadsanpassning

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag gör du i din hemkommun Oftast behövs ett intyg som styrker din funktionsnedsättning och de behov som du har i bostaden. Här kan du läsa mer om bostadsanpassning och vart du vänder dig i din hemkommun.

Läs mer
2019-02-24

Diagnosstöd

Det finns hundratals neurologiska diagnoser, symtom eller funktionsnedsättningar. Neuro arbetar brett, för att alla med neurologisk diagnos ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Oavsett diagnos har vi mycket gemensamt. Du är inte ensam hos oss.

Läs mer