Funktionsrätt Värmland

Funktionsrätt Värmland en av de samarbetsorganisationer som vi ingår i.

 

Vill du besöka funktionsrätt Värmlands hemsida finner du den här.

Funktionsrätt Värmland i sociala medier.

Bästa Effektiva Omhändertagande Nivå. (BEON)
Landstinget har startat ett stort arbete med att omstrukturera Vårdcentralernas arbetssatt.
Mycket kort går det ut pa att 7 namngivna stora patientgrupper, diabetes typ2, Astma/KOL,
hjärtsvikt, högt blodtryck, infektion, psykisk hälsa, led- och muskelåkomma, får
specialistsjuksköterskor på vårdcentralerna och t ex fysioterapeuterna (f d sjukgymnasterna) tar det första besöket med många frågor om rörelse/leder/rnuskler/värk (vilket ar en stor procent av alla som uppsöker vårdcentral. Det frigör lakarresurserna for ärenden som inte andra personalkategorier kan klara själva.

Läs mer på landstingets hemsida,

På Funktionsrätt Värmland säger man att detta är en så stor reform att alla intresserade ska få möjlighet att få information om detta "direkt ifrån källan".
Därför har man under januari och februari bokat in fyra tillfallen runt om i länet där medlemsföreningarnas medlemmar och andra intresseradehaft möjlighet att komma och lyssna och prata med det team som arbetar med att få gång BEON ute på alla vårdcentraler

Idag är det tio år sedan Funktionsrättskonventionen började gälla i Sverige. Vi skriver debatt idag i SVT opinion om hur illa den pågående utvecklingen rimmar med konventionen.

Artikeln hos SVT Opinion

Hej!

Idag har den statliga LSS-utredningen (Dir 2016:40) lämnat sitt betänkande. Precis som vi befarat innehåller förslaget förändringar som innebär en grav nedmontering av LSS intentioner. Funktionsrätt Sverige är mycket kritiska och har gått ut med ett pressmeddelande där vi skriver att förslaget borde förkastas i sin helhet. Vi har också publicerat en debattartikel i Dagens Samhälle. Vi har också publicerat en del kring vårt LSS-arbete på hemsidan under puffen Återupprätta LSS.

 

LSS utredningens betänkande

Länk till pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige

Debattartikel i Dagens Samhälle

Återupprätta LSS 

Vår intressepolitiska chef Mikael Klein har intervjuats för bla TT och DN. TT:s artiklar återfinns i nästan samtliga rikstäckande media bland annat i Aftonbladet, men även i lokalpress.

I eftermiddags var Mikael med i Ekots direktsändning av regeringens presskonferens och eftersnack i studion.

Kl 17 idag är Mikael med i TV4s Efter fem.

 

Bästa hälsningar

 

Monica Klasén McGrath

Kommunikations- och pressansvarig

_____________________________

Innehållsansvarig: Micael Karlsson