Funktionsrätt Värmland

Funktionsrätt Värmland en av de samarbetsorganisationer som vi ingår i.

Vill du besöka funktionsrätt Värmlands hemsida finner du den här.

Bästa Effektiva Omhändertagande Nivå. (BEON)
Landstinget har startat ett stort arbete med att omstrukturera Vårdcentralernas arbetssatt.
Mycket kort går det ut pa att 7 namngivna stora patientgrupper, diabetes typ2, Astma/KOL,
hjärtsvikt, högt blodtryck, infektion, psykisk hälsa, led- och muskelåkomma, får
specialistsjuksköterskor på vårdcentralerna och t ex fysioterapeuterna (f d sjukgymnasterna) tar det första besöket med många frågor om rörelse/leder/rnuskler/värk (vilket ar en stor procent av alla som uppsöker vårdcentral. Det frigör lakarresurserna for ärenden som inte andra personalkategorier kan klara själva.

Läs mer på landstingets hemsida,

På Funktionsrätt Värmland säger man att detta är en så stor reform att alla intresserade ska få möjlighet att få information om detta "direkt ifrån källan".
Därför har man under januari och februari bokat in fyra tillfallen runt om i länet där medlemsföreningarnas medlemmar och andra intresseradehaft möjlighet att komma och lyssna och prata med det team som arbetar med att få gång BEON ute på alla vårdcentraler

Innehållsansvarig: Micael Karlsson