Kristinehamn skärgård
Kristinehamn skärgård

Neuro Värmlands län

c/o Hans Hedström - Nävervägen 15 - 66143 Säffle SE

070 530 23 83 - varmland@neuro.se

Välkommen till Neuro Värmlands län. Länsförbund i Värmland arbetar med att påverka våra beslutsfattare på länsnivå med fokus på hälso, sjukvård och rehabilitering. Förutom ordförande har varje lokalavdelning 2 ordinarie ledamöter och 1 ersättare i styrelsen. Samtliga arbetar på ideell basis.

Karlstad | Arvika Västra Värmland | Kristinehamn Östra Värmland | Säffle-Åmål

Under det kommande verksamhetsåret kommer vi att genom länets lokalföreningar, och de olika nätverk som förbundet ingår i verka för att samordna insatser för rätt till självbestämmande och full delaktighet inom samhällslivet för våra medlemmar. De organisationer där vårt arbete fortgår är det rikstäckande nätverk som förbundet ingår i, Funktionsrätt Värmland, studieförbundet ABF och Region Värmlands. Det är genom att lyfta fram, debattera och skapa opinion kring aktuella frågor inom områden som berör självbestämmande, delaktighet och tillgänglighet inom samhällets alla områden vi som organisation vill skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar och deras närstående. Vi vill också genom vårt arbete bidra till en bredare folkbildning och ökad förståelse för vår intressegrupps olika förutsättningar och behov. Tillgänglighetsfrågan har under flera år haft en särställning inom riksförbundet och vi kommer att fortsatt arbeta aktivt inom de olika nätverk vi ingår i med att vidga begreppet till att omfatta fler samhälliga aspekter än fysisk tillgänglighet. Där bemötandefrågor är av särskild betydelse när det kommer att handla om skola, utbildning, arbetsliv, kontakt med myndigheter, sjukvård.

Verksamhetsplan för 2019-2020

Hjärtligt välkommen som medlem i någon av våra föreningar!

Våra lokalföreningar:

Innehållsansvarig: Micael Karlsson