Om Neuro Uppsala länsförbund

Vi är ett länsförbund inom Neuro och består av fyra lokalföreningar och en intresseförening. Enköping Håbo, Nord-Uppland, Rehab C-län, Uppsala-Knivsta och Östhammar.

Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador,
samt för deras anhöriga.

Viktiga delar i vårt arbete är bland annat att samordna våra lokalföreningar i verksamheter och
frågor som berör hela länet.

Endast 30 % får professionell rehabilitering i Uppsala län. 

I Neuros senaste Neurorapport om rehabilitering ser vi att resurserna inom rehabiliteringen minskar och att allt större ansvar för rehabiliteringen flyttas över till patienterna. Något som sker samtidigt som fler upplever att de inte får tillräcklig information om rehabilitering, från cirka hälften år 2006 till en  tredjedel i år. Ökning med 20 %. Utvecklingen är tydligt, fler personer med neurologisk diagnos ska hantera rehabilitering på egen hand. Här i Uppsala landsting får endast 30 % professionell hjälp av fysioterapeut jämfört med 31 % på nationell nivå.

Hjärtligt välkommen som medlem i någon av Uppsala läns föreningar som är:

Enköping Håbo Nord-Uppland Rehab C-län Uppsala-Knivsta Östhammar