Neurodagen lördag 28 september

Modern rehabilitering och anpassad friskvård 
vid neurologisk sjukdom, skada eller symtom  

Neurodagen lördag den 28 september klockan 13 - 17
Vaksalaskolans matsal, Vaksala Torg, Uppsala. Ingång från Salagatan  

Moderator : Roger Lindahl , Neuro, koordinator för forskning och rehabilitering   

Program:

  • Rehabilitering, Jan Lexell professor, överläkare i rehabiliteringsmedicin, Uppsala Universitet 
     
  • Anpassad friskvård, Jan och Emma , från Neuro Enköping-Håbos projekt “Anpassad friskvård”   
      
  • Eva Helmersson,  diplomerad stress- och friskvårdsterapeut  

  • Per Kasperi,  parasportare, från programmet “Vinnarskallar”

Fika, diskussion och frågor  

Panthera AB och Permobil AB visar hjälpmedel      

Välkommen! 

Neuro Rehab C-län och Neuro Uppsala länsförbund