1 och 11 november. Alla välkomna!

Träffar med Uppsala - Knivsta

Neuro är en intresseorganisation för personer med neurologiska diagnoser
och deras närstående och för alla som vill vara med och stödja verksamheten.

Vi i styrelsen vill bjuda in till träffar för att informera om vår förening och om
våra aktiviteter.

Du behöver inte vara medlem för att komma. Kontakta oss gärna och kom
till våra lokaler!

Datum under hösten, torsdagar klockan 17,00 - 19,00

1 november och 22 november

Kungsgatan 64, direkt till vänster efter korsningen Kungsgatan-Strandbodgatan
(om man kommer från centrum).

Hoppas vi ses!
Bosse Wedin, ordförande Neuro Uppsala-Knivsta