Bokcirkel

I samarbete med ABF

Bokcirkel där vi läser, diskuterar och fikar. Kan vi påverka vår egen sinnesstämning?
Vi läser "Den lilla boken om nedstämdhet och livsglädje". 

  • Vi börjar torsdagen den 7 februari klockan 17-19
  • Vi träffas på Kungsgatan 64, direkt till vänster efter korsningen Kungsgatan-Strandbodgatan 
    (om man kommer från centrum)
  • Anmälan till neuro@c.hso.se, 018-56 09 26


Varmt välkomna!
Catharina Wedin