Neuro Uppsala-Knivsta

Välkommen till Neuro Uppsala-Knivsta.

Neuro Uppsala-Knivsta är en lokalförening med ca 280 medlemmar inom Neuro. Föreningen arbetar för att vara en intressepolitisk förening, en serviceförening och en kamratförening.

Det är medlemmarna som själva bidrar till föreningens aktiviteter och inriktning. Medlemmarna väljer lokalföreningens styrelse på ett årsmöte varje år.

Intressepolitiskt arbetar vi för att förbättra vardagen för våra medlemmar. Neuroförbundet Uppsala-Knivsta har ett kontinuerligt samarbete med neuro-rehab, avdelning 170, inom Akademiska sjukhuset. Vi har också träffar med politiker inom kommun och landsting.

Vill du bli aktiv?
Har du ideer om aktiviteter eller något intressepolitiskt att jobba med inom lokalföreningen? Kontakta då kansliet så kanske det går att starta en grupp av fler som är sugna.

Kontakta Neuro Uppsala-Knivsta

Kungsgatan 64
753 18 Uppsala
Kansli,tel: 018-56 09 26
uppsala-knivsta@neuro.se

Styrelsen och kontaktpersoner 2018

Ordförande

Bo Wedin, 018-42 00 44, 070-295 89 30, bo.wedin@hotmail.com

Ordinarie ledamöter
Vice ordförande

Maria Mignell, 070-318 65 59, mmignell@hotmail.com

Sekreterare

Carin Malmstedt Westerlund, 076-819 40 28, carin.m.w@tele2.se

Ledamot, studieorganisatör

Catharina Wedin, 018-42 00 44, 072-314 77 28, cath.wedin@hotmail.com

Kassör

Annica Skönstrand, 070-349 13 43, annica.skonstrand@outlook.com

Ledamot 

Margaretha Vilén, 070-278 92 62, margaretha.willen@telia.com

Suppleant

Martin Olsson, 018-24 23 54, 076-188 22 66, martin@o1.se

Anne-Marie Markstedt, 018-51 19 05, 070-980 23 66, am.markstedt@gmail.com

Kontaktpersoner


Diagnos MS


Ingela Ljungberg-Jansson
E-mail: ljungmanjansson@hotmail.com

Diagnos Parkinsons sjukdom


Göran Einarsson
Tel. 070-339 25 71
Email: gevvsab@yahoo.se

Diagnos Stroke


Finn Hedman
Mob. 070-274 14 90
E-mail: finn.hedman@pol.uppsala.se

Diagnos Ryggmärgsskador


Åsa Strahlemo
Mob. 070-81 98 044
E-mail: asa.strahlemo@gmail.com

Diagnos Polio/postpolio


Christer Jacobson
Tel. 08-677 70 11
E-mail: info@neuroforbundet.se

Diagnos CP


Carin Malmstedt Westerlund
Tel. 018-51 19 05
E-mail: carin.m.w@tele2.se

Anhörigfrågor


Catharina Wedin
Mob. 072-314 77 28
E-mail: cath.wedin@hotmail.com

Anhörigcentrum

Kristin Lindberg
Tel.
018-727 92 02

076-779 74 12

Gruppen för medlemsaktiviteter


Christina Isgren
Tel. 018-42 19 58,
E-mail: christina.rosenisgren@telia.com

Catharina Wedin
Mob. 072-314 77 28
E-mail: cath.wedin@hotmail.com

A-C Nyqvist (kansliet)
Tel. 018-56 09 26

E-mail:neuro@c.hso.se

​​​

 

Gör till favorit

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till diagnosstöd, nätverk och juridisk rådgivning.

Jag vill gå med idag!

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla