Neuro Uppsala-Knivsta

Kungsgatan 64 - 753 18 Uppsala SE

018 56 09 26 - uppsala-knivsta@neuro.se

Välkommen till Neuro Uppsala-Knivsta.

Neuro Uppsala-Knivsta är en lokalförening med ca 280 medlemmar inom Neuro. Föreningen arbetar för att vara en intressepolitisk förening, en serviceförening och en kamratförening.

Det är medlemmarna som själva bidrar till föreningens aktiviteter och inriktning. Medlemmarna väljer lokalföreningens styrelse på ett årsmöte varje år.

Intressepolitiskt arbetar vi för att förbättra vardagen för våra medlemmar. Neuroförbundet Uppsala-Knivsta har ett kontinuerligt samarbete med neuro-rehab, avdelning 170, inom Akademiska sjukhuset. Vi har också träffar med politiker inom kommun och landsting.

Vill du bli aktiv?

Har du ideer om aktiviteter eller något intressepolitiskt att jobba med inom lokalföreningen? Kontakta då kansliet så kanske det går att starta en grupp av fler som är sugna.

Gör till favorit

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till diagnosstöd, nätverk och juridisk rådgivning.

Jag vill gå med idag!

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla