Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Umebygden, vald vid årsmötet 2018.

  • Ordförande: Karin Nilsson, tel. 072-207 77 17, umebygden@neuro.se
  • Vice ordförande: Desirée Johnzon
  • Kassör: Anders Jonsson
  • Sekreterare: Camilla Björnehall
  • Ledamot: Stefan Jonsson
  • Ledamot: Peter Wiberg
  • Ledamot: Markus Broberg
  • Studieorganisatör/ersättare: Paola Lundmark