Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Uddevalla, vald vid årsmötet 2018.

  • Ordförande: Benny Johansson
  • Vice ordförande: Jens Sahlin
  • Kassör: Åsa Levau Johansson
  • Ledamot: Birgitta Sydling
  • Ledamot: Lena Fernbratt
  • Ledamot: Ingalill Johansson
  • Ledamot: Jennifer Alfredsson
  • Suppleant: Beatrice Strand