Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Trollhättan, vald vid årsmötet 2018.