Styrelsen

Styrelsen för Neuro Sydnärke, Vald vid årsmötet 2018.

  • Lena Wernersson, 070-626 24 69, Ordförande
  • Jan Ingvarsson, 019-46 61 28, Vice ordförande
  • Anders Axelsson, 070-786 00 69, Sekreterare
  • Bibbi Carpman, 070-357 18 24, Kassör
  • Anette Sääf, 073-778 00 41, Ledamot
  • Jeanette Flink, 070-877 26 96, Ledamot
  • Kym Danielsson, 076-311 43 03, Suppleant