Styrelsen 2019

Bertil Andersson, ordförande
Gunnar Molin, ordinarie ledamot
Louise Liden, ordinarie ledamot
Eivor Persbjer, ordinarie ledamot
Iva Andersson, ordinarie ledamot
Mona Gardell, suppleant