Vårt kansli

Besöks- och postadress: Fatbursgatan 19, 118 28 Stockholm
Telefonnummer: 08 720 29 40 - säkrast 10-16 må-to. Vi är få som jobbar och ofta på möten utanför kansliet, så får du inte svar, skicka ett e-mail istället!
E-postadress: stockholm@neuro.se