Vem kan få färdtjänst?

Här hittar du information om vem som kan beviljas färdtjänst i Region Stockholm.

Vad krävs för att få tillstånd för färdtjänst?

Färdtjänstlagen anger att man ska ha en funktionsnedsättning som inte endast är av tillfällig art och som medför att man har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer. Väsentliga svårigheter är ett juridiskt begrepp och innebär i princip att det ska vara svårare än svårt. Att man har en funktionsnedsättning eller en diagnos utgör alltså i sig inte rätt till färdtjänst. Det avgörande är förmågan att ta sig till och nyttja kollektivtrafiken.

När är man inte berättigad färdtjänst?

Färdtjänst beviljas inte på grund av t.ex. att det inte finns kollektivtrafik där man bor eller att det är dålig turtäthet. Man får inte heller färdtjänst som ersättning för tidigare bilkörning eller svårigheter att ta sig till ett specifikt resmål, eller att man inte kan göra inköp/bära.