Rullatorn fyller 40 år
Aina Wifalk, rullatorns uppfinnare

Medlemstidningen med Kalendarium 1/2019

Viktigt!
Minst fem personer måste anmäla sig till en aktivitet, annars måste vi tyvärr ställa in.
Därför är det viktigt att du alltid anmäler dig.
Anmälan/återbud, helst två dagar i förväg, på telefon 08–720 29 40 om inget annat anges.

Innehållet i tidningen

Nya LSS-utredningen
Sidan 4 - 5

Rullatorn 40 år
Sidan 6

Allan Salmén in memoriam
Sidan 7

En dag om e-Hälsa
Sidan 8

"Elefanten i rummet"
Sidan 9

Rullstolstaxi
Sidan 10 - 13

Aktiviteter i vår
Sidan 14 - 19

Buss till Halland i vår
Sidan 15

Bilder från vernissagen
Sidan 16

Årsmöteskallelser
Sidan 20 - 21

Kalendariet
Sidan 22 - 25

Ny medarbetare
Sidan 25

Från Kansliet
Sidan 26

Sudoko
Sidan 27