Foto: Pixabay.com

Träff för medlemmar med diganoseen MS 24 april

Här får du möjlighet att träffa andra i samma situation för utbyte av erfarenheter mm. Välkomna.

Anmälan till kansliet på tel 08 720 29 40 eller mejla stockholm@neuro.se.

Startar: Tisdag 24 April 14.00

Slutar: Tisdag 24 April 15.30

Plats: Kansliet, Fatbursgatan 19

Målgrupp: Medlemmar i Neuroförbundet Stockholms län

Kostnad: Kaffe & kaka 10 kronor