Foto: Pixabay.com

Träff för medlemmar med diagnosen CP 23 april

För utbyte av erfarenheter och för att delge varandra råd och tips träffar du andra med samma diagnos.

Ledsagare finns på plats.

Anmälan till kansliet tel 08 720 29 40 eller mejla stockholm@neuro.se

Måndag 23 April 15.00 - 16.30

Plats: Kansliet, Fatbursgatan 19

Målgrupp: Medlemmar i Neuroförbundet Stockholms län

Kostnad: Kaffe & kaka 10 kronor