Foto: Pixabay.com

Medlemscafé - Visning av skor från Birkenstock 26 april

Öppet hus så ingen anmälan. Vi har ledsagare på plats.

Välkommen in på fika. Idag kommer Fia från Birkenstockbutiken och visar skor. 

Startar: Torsdag 26 April 15.00

Slutar: Torsdag 26 April 17.00

Plats: Kansliet, Fatbursgatan 19

Målgrupp: Medlemmar i Neuro Stockholms län

Kostnad: Kaffe & kaka 10 kronor