Kontaktuppgifter för styrelsen

Styrelsen för Neuro Södertälje-Nykvarn, vald vid årsmötet 2019.

  • Magnus Lidstrom, Ordförande, Web, Tel: 070-755 28 02, sodertalje-nykvarn@neuro.se
  • Anna Limell, Kassör, web, Tel: 070-288 53 34, anna@limell.se
  • Katrin Norman, Vice Ordförande, Tel: 070-386 11 30, katrin.norman@gmail.com