Kontaktuppgifter för styrelsen

Styrelsen för Neuro Södertälje-Nykvarn, vald vid årsmötet 2018.

  • Ann Bubere, Ordförande, Tel: 070-720 49 88, ann.bubere@neuro.se
  • Bo Carlsson, Vice Ordförande, Tel: 072-500 61 66, bosse@telgebo.se
  • Anna Limell, Kassör, Tel: 070-288 53 34, anna@limell.se
  • Ann-Christine, Ledamot, Tel: 070-636 91 63, annchristine.carlsson1951@gmail.com
  • Karin Söderlund, Ledamot, Tel: 08-550 40 960, khmhellberg@hotmail.com
  • Fredrik Skoog, Ledamot, Tel: 070-747 36 46, skoog72@hotmail.com
  • Magnus Lidström, Sekreterare, Webbansvarig, Tel: 070-755 28 02, p.magnus.lidstrom@gmail.com
  • Katrin Norman, Suppleant, Tel: 070-386 11 30, katrin.norman@gmail.com
  • Ellinor Östberg, Suppleant, Tel: 076-242 33 92, ostbergellinor@gmail.com

  • Kjell Mårtensson, Valberedning, Tel: 070-748 43 43, kjell.martensson@tele2.se