Årsmöte 20 Mars kl 17-20

I år har vi vårt årsmöte på Sussies Olssons kök i Vetlanda
Föreningför en bjuder på något ätbart och därefter följer de ordinarie årsmötesförhandlingara. Adressen är Storgatan 101 i Vetlanda
Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas på årsmötet samt här på hemsidan.

Motioner:
Vi tar gärna emot era synpunkter och förslag som berör föreningen. Dessa
hamnar i så fall under punkten motioner i årsmöteshandlingarna.
Kostnad:   0 kr för medlem
        100 kr för icke medlem
Anmäl senast: 1 feb till Emma Åverling på tel 0761969595 eller
emma.averling@neuro.se
Betala in på plusgiro 234869-6