Program för hösten 2017 och våren 2018

Ta del av alla våra träffar hösten 2017 och våren 2018!

ÖVRIG INFORMATION/MEDDELANDE TILL MEDLEMMARNA

Diagnosombud på Neuroförbundet
Oavsett neurologisk diagnos har dessa mycket gemensamt.
Har du frågor om just din diagnos kontakta då gärna Förbundets ombud.
Där kan du då få svar på just den eller de frågor du fundera över.
Tfn växel: 08-677 70 10 eller Mailadress: info@neuro.se

Övrigt
Styrelsen söker intresserade personer som skulle tycka det vore intressant med styrelseuppdrag. Styrelsen önskar också förslag och idéer på aktiviteter.

Tyvärr saknas dock en valberedning för kommande år. Vad händer med föreningen om vi inte kan finna någon sådan? Hör gärna av dig direkt till någon i styrelsen eller till ert kontaktombud i kommunen.