Att leva med neurologisk diagnos

Anmälan sker senast den 18 september

" Vilka möjligheter har man som medlem i Neuro att påverka sin situation?"

Genom föreläsningar och praktiska övningar får vi hjälp av Valjevikens personal att få mer kunskap om hur rätt rehabiliteringsinsatser kan ge förbättrad kvalité i vardagen. 

Vi träffar andra med diagnos och utbyter erfarenheter och får hjälp med hur vi kan stötta varandra i vardagen. 

Ring eller mejla Neuro Skånes kansli för en anmälningsblankett!